KOSZYK JEST
PUSTY

+48 22 378 24 58

sklep@bialelistwy.pl

Regulamin

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1.2 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bialelistwy.pl, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod bialelistwy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
 
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bialelistwy.pl
 
2.2 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.3. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bialelistwy.pl (zwany dalej Sklepem) jest:
 
 
Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT
Smolańska 3 lok.102, 70-026 Szczecin
NIP 855-151-28-75
REGON 320817087
 
zwana dalej Firmą.
 
 
2.4. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 
 
2.5. Nabywcą Towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.
 
 
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
 
2.7. Klient, zamawiając Towary przy pomocy strony internetowej www.bialelistwy.pl, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT a Klientem.
 
 
 
3. OFERTA
 
3.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 
 
3.2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 
 
3.3. Sklep Internetowy bialelistwy.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 
 
3.4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym Towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.
 
 
 
4. REJESTRACJA
 
4.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
 
 
4.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
 
 
4.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 
 
4.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.
 
 
 
5. ZAMÓWIENIA
 
5.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 
 
5.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.bialelistwy.pl
 
 
5.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 
 
5.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@bialelistwy.pl
 
 
5.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia.
 
5.6 Przewidywany czas realizacji zamówienia to od 2-4 dni roboczych ( w zależności od dostępności towaru w magazynie) od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub stronach płatności internetowych. Koszt jednej przesyłki z listwami przypodłogowymi do 30 KG wynosi 29.90 zł, za drugą zapłacisz 50 % taniej 14.95 zł a za trzecią i każdą kolejną 0 zł.
 
W związku z tym że ceny przesyłek są promocyjne, Klient korzystający z prawa 14 dniowego zwrotu bez podania przyczyn, wyraża zgodę na potrącenie tych różnic ze zgromadzonych środków do pełnych cen 29.90 zł za każde dostarczone opakowanie do 30 KG.
 
 
Ilość listew w jednym opakowaniu zgodny z tabelą w opisie danego produktu .
 
 
Koszt dostawy akcesoriów do montażu takich jak np. lakier do korekcji łączeń, klej itp. wynosi 12,99 zł brutto.
 
 
Powyższy zapis o cenach wysyłki nie dotyczy listew marki CM Profile. Za jedną paczkę do 40 kg cena wynosi 40 zł brutto.
 
6. PŁATNOŚĆ
 
6.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Towary:
 
a) przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu za pomocą przelewu tradycyjnego na dane, adres i numer konta podanego po wyborze opcji - przelew tradycyjny, podając w tytule numer zamówienia
b) płatnością w systemie: PayU, Transferuj.pl
 
6.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.
6.3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na email podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia
6.4 Towar do czasu zapłaty całości faktury pozostaje własnością BialeListwy.pl
 
 
 
7. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA
 
7.1. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 
 
7.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail.
 
 
7.3. W chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są wysłane, Klient otrzymuje ostatnią wiadomość informującą o statusie zamówienia wraz z numerem listu przewozowego przesyłki.
 
 
7.4. Sklep zastrzega sobie prawo do:
 
a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
 
b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 
 
7.5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
 
7.6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT. W przypadku zakupu na osobę prywatną wystawiamy imienną fakturę VAT. Rachunki oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowana i wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
 
7.7. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@bialelistwy.pl
 
 
7.8. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep@bialelistwy.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 
 
 
8. ODMOWA PRZYJĘCIA PACZKI
 
W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony Towar wraca do Sklepu, a Klient pokrywa koszty transportu w obie strony.
 
Sklep wystawi fakturę na dostawę do i od Klienta w celu opłacenia. Po otrzymaniu płatności Sklep wystawi korektę i wyśle ją Klientowi a Klient zobowiązuje się do jej przeglądnięcia oraz do mailowego potwierdzenia stanu korekty.
 
 
Jeżeli Klient dokonał wpłaty za pomocą szybkich płatności online takich jak PayU lub Transferuj.pl i nie jest zainteresowany kolejną wysyłką w celu odbioru towaru na jego koszt a zwrotem środków za dokonaną transakcję potrącona zostanie kwota 3% od przesłanej kwoty ( prowizja bramek płatniczych ) oraz potrącona zostanie kwota za przesyłki w dwie strony. Przy płatności za pomocą przelewu tradycyjnego nie zostanie naliczona prowizja 3%, pozostałe warunki bez zmian.
 
9. OPINIE O SKLEPIE
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 
 
 
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU
 
10.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy.
Wzór formularza można pobrać ze strony: www.uokik.gov.pl/download. php?id=779
 
10.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru. Koszt wysyłki zwracanego Towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient. Sklep zwróci należność za zwracany Towar w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty doręczenia.
Dokonując płatności za pomocą bramek płatniczych online ( PayU, Transferuj.pl ) zwrot zostanie dodatkowo pomniejszony o 3 % wartości przelewu. Płacąc przelewem tradycyjnym nie pobieramy opłaty manipulacyjnej 3%.
 
Zakupiony towaru należy zwrócić na adres podany przez Obsługę .
 
 
 
10.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
 
10.4. Klient może dokonać wymiany zakupionego Towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego Towaru w obie strony ponosi Klient.
 
 
10.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
10.6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia, umowa jest uważana za niezawartą, a obie strony umowy zwracają sobie wzajemnie to, co sobie świadczyły z zastrzeżeniem pkt. 9.7.
10.7. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za pomocą szybkich płatności online PayU lub Transferuj.pl zostanie potrącona prowizja 3% od przesłanej kwoty w celu uregulowania opłat prowizyjnych operatorom bramek za dokonanie i obsługę przelewu.
 
 
 
 
11. WARUNKI REKLAMACJI
 
(ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)
 
 
11.1. GWARANCJA PRODUCENTA. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty zakupu o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy bialelistwy.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
 
 
11.2. Sklep Internetowy bialelistwy.pl w ciągu 7 (siedem) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania; warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;
 
 
11.3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 
 
11.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres wskazany przez obsługę sklepu za pośrednictwem kuriera, Sklep Internetowy bialelistwy.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz wszystkich danych niezbędnych do dokonania przelewu drogą elektroniczną.
 
 
 
12. DANE OSOBOWE
 
12.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym bialelistwy.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym bialelistwy.pl
 
 
12.2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowybialelistwy.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
 
12.3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
 
12.4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego bialelistwy.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 
 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
13.1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego bialelistwy.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 
 
13.2. Sklep Internetowy bialelistwy.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 
 
13.3. Ceny podane w Sklepie Internetowym bialelistwy.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
 
 
13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 
 
13.5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy bialelistwy.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 
 
13.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r.

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl